Projectzangers

Aanmelden voor deelname als projectzanger(es)

Kerstvreugde op 16 december 2016 in de Amsterdamse Westerkerk.

 Inschrijving  geopend!

 • Vrijblijvend kunt u altijd een maandagse repetitieavond bezoeken. Stuur ter kennis s.v.p. eerst even een mailtje naar onze gastvrouw
Voorwaarden voor deelname

 • U volgt het gehele studeertraject bij GrootNoord. U bent in ieder geval vanaf september tot de uitvoering op 16 december 2016 bij de repetities aanwezig.
 • U  beschikt over de Christmas Carols van Rutter. Zo niet, dan schaft u dit werk aan, alsmede een studie partij (€ 4,00) met de overige muziek die op het concert wordt gezongen.
 • U bent bereid tot een serieuze stemtest aan het begin van uw deelname.
 • De wekelijkse repetities zijn op maandagavond van 19.45 – 22.15 uur in Amsterdam – Noord. Parkeergelegenheid ter plaatse.
 • U betaalt een eenmalige bijdrage van € 65,00 (of minder indien uw draagkracht dit niet toelaat; daartoe overlegt u met de voorzitter)  Studenten tot 25 jaar komen in aanmerking voor een gereduceerd tarief van € 30,00.
 • Na aanmelding kunt u overigens reeds vanaf heden aan de repetities deelnemen. Dit is zeker aan te bevelen indien u de werken voor het eerst zingt.
 • Aanmelding doet u met onderstaand formulier. Graag naast uw personalia ook uw koorervaring, leeftijd en stemsoort (sopraan, alt, bas, bas/bariton of tenor) opgeven.
  Zo spoedig mogelijk krijgt u bericht. Wij vinden het leuk u spoedig te ontmoeten, zo mogelijk reeds vanaf heden op iedere maandagavond, op zijn laatst op 11 juli.
 • Vrijblijvend is natuurlijk ook om voor de zomervakantie nog een, of meerdere repetitieavonden te bezoeken.  Stuur ter kennis s.v.p. eerst mailtje naar onze gastvrouw

Voor vragen gebruikt u de contactpagina.

Uw naam (verplicht)

Uw Adres (verplicht)

Postcode en Plaats (verplicht)

telefoonnr

Uw email (verplicht)

Uw leeftijd

Uw stemsoort (Sopraan, Alt, Tenor of Bas)

Onderwerp

zangervaring