Bestuursleden

 

 

Voorzitter

Herman Speerstra

voorzitter@grootnoord.nl
 

Secretariaat

Liesbeth Oepts

secretaris@grootnoord.nl

Penningmeester

Gert Groot

penningmeester@grootnoord.nl

Het bestuur wordt bijgestaan door een uit de leden voortgekomen Muziekcommissie die voorstellen doet aangaande de muziekkeuze en -programmering.