grootnoord.nl

"Ontdek, Beleef en Verrijk je Leven met GrootNoord.nl"

Home » Scope 8 en Scope 10: Veiligheid én zekerheid voor uw elektrische installatie

Scope 8 en Scope 10: Veiligheid én zekerheid voor uw elektrische installatie

Elektrische installaties vormen een belangrijk onderdeel van onze infrastructuur, zowel in woningen als in bedrijfsomgevingen. Echter, onjuist gebruik of verouderde installaties kunnen leiden tot gevaarlijke situaties, zoals brand of elektrische schokken. Om de veiligheid te borgen, zijn er twee belangrijke keuringen voor elektrische installaties: Scope 8 en Scope 10. In dit blogartikel bespreken we de details van beide keuringen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken voor uw specifieke situatie.

Scope 8: Arbeidsveiligheid gewaarborgd

Een Scope 8 keuring, gebaseerd op de NEN 3140 norm, focust op de arbeidsveiligheid van uw elektrische installatie. Deze keuring is verplicht voor alle bedrijven in Nederland, ongeacht de grootte of branche. De keuring wordt uitgevoerd door een SCIOS-gecertificeerde inspecteur die de installatie beoordeelt op diverse aspecten, zoals:

 • De algehele staat van de installatie
 • Aansluitingen en bedrading
 • Aanwezigheid van aardlekschakelaars
 • Voldoende beveiliging tegen overbelasting

De inspecteur beoordeelt of de installatie voldoet aan de NEN 3140 norm en brengt een rapport uit met bevindingen. Indien er gebreken worden geconstateerd, dient u deze te verhelpen om de veiligheid te garanderen.

Scope 10: Brandveiligheid voorop

Naast de focus op arbeidsveiligheid, is brandveiligheid een minstens zo belangrijk aspect. De Scope 10 keuring, gebaseerd op de NTA 8220 norm, richt zich specifiek op het minimaliseren van brandrisico's door uw elektrische installatie. Verzekeraars eisen vaak een Scope 10 keuring als voorwaarde voor uw brandverzekering.

De Scope 10 keuring gaat verder dan de Scope 8 keuring en beoordeelt onder andere:

 • De brandwerendheid van kabels en leidingen
 • Aanwezigheid van noodverlichting
 • Voldoende scheiding tussen elektrische installaties en brandbare materialen

Ook hier brengt de inspecteur een rapport uit met bevindingen en dient u eventuele gebreken te verhelpen.

Verschillen en overeenkomsten

De twee keuringen hebben dus een duidelijk onderscheid in focus: Scope 8 op arbeidsveiligheid en Scope 10 op brandveiligheid. Echter, er zijn ook overeenkomsten:

 • Beide keuringen worden uitgevoerd door SCIOS-gecertificeerde inspecteurs.
 • De inspecties zijn gebaseerd op vastgestelde normen (NEN 3140 en NTA 8220).
 • Na de keuring ontvangt u een rapport met bevindingen.
 • Gebreken dienen te worden verholpen om te voldoen aan de normen.

Welke keuring is voor u van toepassing?

De keuze tussen Scope 8 en Scope 10 hangt af van uw specifieke situatie:

 • Bedrijven: Voor alle bedrijven in Nederland is een Scope 8 keuring verplicht.
 • Verzekering: Uw verzekeraar kan een Scope 10 keuring eisen als voorwaarde voor uw brandverzekering.
 • Eigen risico: Bepaal uw eigen risico met betrekking tot brandveiligheid.

Scope 8 en Scope 10 keuringen zijn essentieel om de veiligheid van uw elektrische installatie te borgen. Door te investeren in deze keuringen, verkleint u de kans op brand, elektrische schokken en andere gevaren. Bovendien voldoet u met beide keuringen aan de wettelijke normen en eisen van uw verzekeraar.

Stien

Back to top